rtk Travel Center, de franchise by Avitour & rtk International

Avitour en rtk hebben dankzij hun uitgebreide ervaring beslist om hun partnerschap aanzienlijk te versterken in het kader van een nieuw gezamenlijk project, namelijk de oprichting van een nieuw distributie- en franchisemerk rtk Travel Center ten behoeve van de Belgische en Luxenburgse markt.

rtk Travel Center biedt aan bestaande reiskantoren alsook starters volgende opportuniteiten :

  • een belangrijke ondersteuning van een uiterst professionele aankoopcentrale die reeds vele jaren de beste voorwaarden bij alle grote- en kleine touroperotars, luchtvaartmaatschappijen en hoteliers afdwingt.
  • alle administratieve taken, zoals de boekhouding, voor haar rekening neemt
  • krachtige computerprogramma’s ter beschikking stelt
  • ondersteuning met professionele marketing en centraal intranet aanbiedt

In één woord, een bedrijfsklaar concept met als missie de reisagent te ontzorgen, kortom zijn kostbare tijd en energie volop aan zijn kernactiviteit, lees het verkopen van reizen, te laten wijden.

rtk Travel Center wil aan zelfstandige reisagenten of kandidaat-franchisenemers de kans geven om voordeel te halen uit de ondersteuning, de talrijke diensten en de synergieën die dit partnerschap biedt.

Vandaag telt rtk Travel Center 16 reisagenten die reeds meerdere jaren de voordelen van dit concept met veel voldoening ervaren.

Het service aanbod is opgedeeld in twee formules die gecommercialiseerd worden door Avilux s.a. (een joint venture van rtk en Avitour):

  • agent met licentie van rtk Travel Center :

De agent werkt met de licentie en het btw-nummer van de centrale van rtk Travel Center. Klanten doen hun betalingen op de bankrekening van de centrale rtk Travel Center. De werkingskosten liggen wat hoger en bepaalde regels zijn strenger, maar er zijn geen licentiebeperkingen en borgsommen verplicht bij de autoriteiten en bij leveranciers, en de verantwoordelijkheid is kleiner.

  • franchisenemer met een eigen licentie :

De franchisenemer werkt met een eigen licentie- en btw-nummer. Klanten doen hun betalingen op de bankrekening van de franchisenemer. Deze moet bij de autoriteiten en de leveranciers in orde zijn op het vlak van de financiële criteria, borgsommen, enz. Ook moet hij zijn situatie bij leveranciers en autoriteiten kunnen verdedigen.